اخبار برگزیده

556

گم و گنگ و سردرگمم انگار که منو با همه اتفاقات و احساساتم توی یه همزن برقی انداخته و هم زده باشن

انگار دارم از یه بلندی سقوط میکنم هی توی دلم خالی میشه هی منتظرم به زمین برسم و بووووووم بترکم نابود بشم ولی به زمین نمیرسم فقط هراس از هم پاشیدنه که داره دیوونم میکنه و تموم نمیشه این هراس

هفت تیر رو سمت مغزم نشون بگیر و راحتم کن..راحتم کن لطفا:


556

556

556

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها